เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ร่วมกับ ชค.1 ชป.21 ชบข.1302 สถานีพัฒนาที่ดินตราด ชลประทานตราด และกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านปะเดา ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ฝายบ้านปะเดา หมู่ 6 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

24-14
24-13
24-12
24-11
24-10
24-9
24-8
24-7
24-5
24-6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page