เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ร่วมกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ตำบลด่านชุมพล

16-7
16-6
16-5
16-3
16-4
16-2
16-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page