เมื่อวันที่่ 18  กุมภาพันธ์ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จักอบรม โครงการจัดทำเวปไต์  ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์  โดย มีนางอัจฉราณ๊  พูลสง่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  เป็นประธานเปิดการอบรม  วัถุประสงค์โครงการเพื่อนเพิ่มศักยภาพบุคคลากรการใช้เทคโนโลยี่ ระหว่างวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์  2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page