เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ร่วมกับ รพ.สต. อสม. และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ตำบลด่านชุมพล

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล มอบนมผงให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุมพล อสม และผู้นำชุมชน หมู่ที่1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง